1. Informasjon om håndtering av personopplysninger 

Advania beskytter ditt privatliv og vi vil at du skal føle deg trygg når du sender inn informasjonen til oss. For oss er det viktig å være åpne med hvordan vi behandler dine personopplysninger og gi deg informasjon på en måte som vil hjelpe deg å forstå hvordan vi vil behandle dem.

I denne personvernerklæringen, som gjelder for alle Advania ’s kunder i Norge, gir vi deg informasjon om hvordan vi håndterer dine personlige opplysninger når du besøker våre nettsider, registrerer en konto i vår e-handels butikk eller ved e-post utsendelser, kjøper våre produkter eller tjenester eller på andre måter er i kontakt med oss.

Advania jobber kontinuerlig med personvern, og vi kan derfor oppdatere denne personvernerklæringen løpende. Siste oppdaterte versjon vil ligge tilgjengelig på denne siden.

Du er alltid velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål eller synspunkter.

2. Ansvar for dine personopplysninger?

Advania Norge AS, org.nr 967 372 668, Ole Deviks vei 6C, 0666 Oslo, er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som innhentes og behandles av Advania. Advania har utnevnt en ansvarlig kontaktperson for GDPR som kan kontaktes på gdpr@advania.no, og som har som oppgave å hjelpe Advania å overholde personvernlovgivningen.

3. Formål med behandlingen av dine personopplysninger 

Når du har lagt igjen personlig informasjon til oss i Advania, bruker vi disse opplysningene til de formål og med støtte fra det juridiske grunnlaget som er angitt nedenfor:

Formål 

Personopplysninger 

Årsak til lagring 

Lagringstid eller kriterier for sletting 

Administrasjon av forholdet med kontaktpersoner hos kunder, leverandører eller samarbeidspartnere 

 

 • Navn på kontaktperson 

 • E-postadresse 

 • Telefonnummer 

 Avtale 

10 år fra avtalen med leverandøren/kunden opphører. 

Administrere kundeservicehenvendelser 

 

 • Navn 

 • E-postadresse 

 • Telefonnummer 

Avtale 

12 måneder etter at saken er avsluttet 

Utsendelser av nyhetsbrev, inklusive markedsføring 

 

 • Navn 

 • E-postadresse 

 • Telefonnummer 

Advania ‘s berettigede interesse 

Ingen, umiddelbart etter at den registrerte har valgt å avslutte abonnementet/samtykket 

 

 

Administrasjon av arrangement/events arrangert av Advania Norge eller sammen med Partner av Advania Norge 

 

 • Navn 

 • E-postadresse 

 • Telefonnummer 

 • Opplysning om allergier 

Advania ‘s berettigede interesse og samtykke ved spesielle allergier. 

 

1 måned etter avsluttet event/arrangement 

Gjennomføring av undersøkelser 

 • Navn 

 • E-postadresse 

 • Svar i spørreskjema 

Advanias berettigede interesse 

1 måned fra undersøkelsen er gjennomført 

Oppdatere og forbedre tjenester og produkter samt den tekniske funksjonaliteten i våre datasystem og på våre websider 

 • IP-adresse 

Advanias berettigede interesse 

Ingen, umiddelbart etter sporing er inaktivert på websiden. 

 

 

Registrere de personer som meddeler at de ikke ønsker å motta markedsføring fra Advania 

 

 • E-postadresse 

Advanias berettigede interesse i å imøtekomme begjæring fra enkeltindivid om å ikke motta markedsmøringsutsendelser. 

 

 

 

. 

Ingen sletting 
 
 
 

 

Overholde selskapets juridiske forpliktelser som produktsikkerhet, myndighetsbeslutninger eller regnskapsskrav eller i henhold til skattelovgivning. 

 

 

 • Navn 

 • E-postadresse 

 

Overholde våre juridiske lovpålagte forpliktelser. 

I henhold til gjeldende lovgiving. 

 

4. Når kan vi dele din informasjon?

Advania vil kun dele dine personlige opplysninger når dette dette blir pålagt ved lov, eller slik loven tillater det. I noen tilfeller kan vi benytte oss av selskaper som hjelper oss med vår markedsføring eller å behandle avtaler og bestillinger. Bedrifter som hjelper oss i disse tilfellene, kan være frakt- og logistikkfirmaer, bank- og kredittkortselskaper eller markedsføringsleverandører. I slike tilfeller inngår vi en databehandleravtale for å sikre dataene dine. Når vi deler informasjonen din, blir disse brukt til samme formål som det er gitt samtykke til.

Advania minimerer overføringen av personopplysninger til et land utenfor EU / EØS, og i tilfeller der det skjer, som f.eks ved systemsupport og vedlikehold, skjer dette i henhold til avtaler med strenge krav.

5. Sikkerhet rundt dine personopplysninger 

Advania sikrer at din personlige informasjon håndteres i samsvar med bestemte sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte mot ulovlig eller uautorisert tilgang til informasjonen. I Advania håndteres kun den informasjonen og kun av de som trenger det, for å gi den beste servicen til våre kunder, leverandører og andre som kommer i kontakt med Advania.

6. Dine rettigheter

Vi i Advania ønsker å være transparente i hvordan vi behandler dine opplysninger. Om du ønsker innsyn i dine personopplysninger, kan du begjære å få tilgang til dine opplysninger ved å be om dette. Dersom vi mottar en begjæring fra deg, kan vi kunne be om kompletterende opplysninger for å sikre at vi utleverer personopplysningene til riktig person. En begjæring om registerutdrag skal være skriftlig og signert av deg. Du har også rett il å be om at dine personopplysninger korrigeres.

Du kan be om sletting av din informasjon, i den utstrekning det overholder gjeldende lov og er i samsvar med avtaler inngått med deg, og vi vil selvfølgelig alltid gjøre vårt beste for å imøtekomme din forespørsel om sletting. Du har også rett til å protestere mot vår behandling (for eksempel hvis noen av de innsamlede dataene er feil). Det kan være tilfeller hvor Advania ikke kan imøtekomme din forespørsel om sletting, dersom informasjonen er nødvendig for å oppfylle gjeldende lovgiving.

Dine personopplysninger kan ikke benyttes til direkte markedsføring eller profilering dersom du motsetter deg slik behandling. Du kan til enhver tid trekke tilbake et gitt samtykke og takke neil til all form for markedsføring.

Du finner skjema for å begjære dine rettigheter finner du under følgende lenke.

6.1 Klage til tilsynsmyndighet

Kontakt oss gjerne med spørsmål som berører behandling av dine personopplysninger. Du har også full rett til å rette klager vedrørende behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet.


Ta gjerne kontakt med oss: gdpr@advania.no.